Eglė Ridikaitė. Kupiškio etnografijos muziejus, 2017 m. balandžio 28 d.–2017 m.
gegužės 31 d.