Tekstai apie menininkę

Vilma Mačianskaitė, „Kitas zuikis. Eglės Ridikaitės paroda „Paskutinis susirinkimas“ galerijoje „Artifex“, 7 meno dienos, 2015  m. gruodžio 11 d., p. 7.

Kęstutis Šapoka, „Išminties verpstė. Eglės Ridikaitės tapybos paroda „Palikimas (Bobutas skarialas)“, Kultūros Barai, Nr. 2, 2015, p. 49.

Kristina Stančienė, Kaip gyveni, Egle? Pokalbis su Egle Ridikaite, Literatūra ir menas, Nr. 3481, 2014 m. liepos 4 d.

Lietuvos tapyba 1960–2013, katalogas, parengė Raminta Jurėnaitė. Vilnius: Lietuvos modernaus meno centras, , 2014, p. 21, 25, 38, 362–365, 424.

Kristina Stančienė, „Eglė Ridikaitė: persekiojančios kančios ir katarsio vaizdai“, Dailė, Nr. 2, 2008

Neringa Černiauskaitė, „Kovos su buitimi būdai

Eglės Ridikaitės ir Ričardo Nemeikšio paroda galerijoje „Vartai“, 7 meno dienos, Nr. 775, 2007 m. lapkričio 2 d., p. 18.

Agnė Narušytė, „Ne ant drobės“, in Lietuvių dailė 1996–2005, sudarė Alfonsas Andriuškevičius, Vilnius: VDA leidykla, 2006, p. 177–183.

Agnė Narušytė, „Ne ant drobės“, Šiaurės Atėnai, Nr. 763, 2005 m. rugsėjo 3 d., p. 75.

Andriuškevičius A., „Trys palydimosios pastabos“, Šiaurės Atėnai, Nr. 25 Nr. 515, 2000 m. liepo s1 d., p. 6.

Čepauskaitė A., Januškevičiūtė V., „Rūke. Pagal Eglės Ridikaitės parodą Savicko paveikslų galerijoje“, 7 meno dienos, 2000 m. birželio 23 d., p. 6.

Žvirblytė M., „Tapybiniai dienoraščiai. Galerija „Kairė – Dešinė“, Literatūra ir menas, , 1999 m. liepos 3 d.

VAIZDO MEDŽIAGA

Raminta Jurėnaitė, Eglė Ridikaitė, Modernaus meno muziejaus interneto svetainė: http://mmcentras.lt/?id=2&lang=lt&style=&dis=&Sid=46&cv=1

Linas Augutis, Menininkė Eglė Ridikaitė, „Atėjai, pamatei, išėjai: kultūringos grindys“: https://www.youtube.com/watch?v=qSlBm17bTVw&feature=youtu.be