Eglė Ridikaitė. Tapyba. Atėjai, pamatei, išėjai: kultūringos grindys
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda
Birželio 29-liepos 29 d.