Nuojautų trajektorijos jau seniai sužymėtos išdžiūvusio ežero akmenynuose