Raimondas Gailiūnas

Raimondas Gailiūnas

Foto Juozas Matonis

Raimondas Gailiūnas

Tapytojas Raimondas Gailiūnas į Lietuvos tapybos lauką atėjo 1990-aisiais su „Angies“ grupe. Kaip ir anuomet, taip ir dabar jis tebegyvena Rokiškyje. Gyvenimas toli nuo meno centrų jo nepavertė provincialu. Jo pasaulio matymas ne siaurėja, bet, priešingai, vis aštrėja. Tebetapo impulsyviai ir ūmiai, bet giliai išanalizavęs rūpimą klausimą. Šis bruožas Raimondą Gailiūną vis dar sieja su lietuviškąja ekspresyvios tapybos tradicija. Bet vertingiausia galbūt ne meninė kalba, o pasakojimai, istorijos ir emocijos, sutalpintos drobėse. Tapyboje dailininkas negailestingai atveria tai, ką individas viešumoje neretai bando slėpti. Tai aistringas vidinis mūsų laikų paveikslas, sarkastiška dabartinių laikų suvestinė. Menininko drobėse vaizdai išsilieja hipertrofuotomis formomis ir ryškiomis spalvomis. Raudoni, mėlyni ir žali atspalviai ant hibridinių kūnų kaunasi ir pjaunasi, jų sandūros kuria įtampą ir kartais beprotišką atmosferą.

Raimondo Gailiūno tapybos vaizdai ryškūs ir kūniški, daugiau sarkastiški, negu tragiški.

Prof. dr. Rasa Žukienė