Eglė Ridikaitė. In Titanikas Exhibition Halls. Vilnius Art Academy, Lithuania. 22.12.2016-21.01.2017