Selected Press

Ulčickaitė, Eglė, „Temidė nėra Diana“ („Themis is not Diana“). Raimondas Gailiūnas exhibition „Peace be with you“ in in Vilnius Academy of Arts Exhibition Hall „Titanikas“. 7 meno dienos, September 2016, vol. 28.
Poškus, Vidas, “Tapyba. Liuperciški klausimai – gailiūniški atsakymai“ (“Painting. Luciferian questions – gailiunian answers”). Šiaurės Atėnai, September, 2016.
Vilma Mačianskaitė, “Gasdinanti (ne)viltis”. (“Frightening despair/hope”). Kultūros barai, 7/8, 2016, p. 64.
Joteikaitė, Evelina, „Iš sąmoningo šešėlio atėjo palinkėti ramybės“ („Came to wish peace from purposive shadow“). Lietuvos žinios, September, 2016.
„ArtVilnius’15“, art fair catalogue, edited by Diana Stomienė. Vilnius: The association of Lithuanian Art Galleries, 2015.

„Painter Raimondas Gailiūnas: „I am waiting for works after seeing which I could say: yes, that‘s how it is“ („Dailininkas Raimondas Gailiūnas: „Laukiu tokių darbų, kuriuos matydamas galėčiau pasakyti: taip, būtent taip ir yra“). Literatūra ir menas, June, 2015, vol. 3526.

„Atviras Langas. Raimondo Gailiūno tapyba“ („Overt window. Paintings of Raimondas Gailūnas“), catalogue. Edited by Giedrius Andziukevičius Kristina Budrytė – Genevičė. Kaunas: Kaunas Modern art foundation, 2014.

Budrytė – Genevičė, Kristina, „Savo santykį su pasauliu galima pristatyti tik asmeniškai“ („One can only personally represent relationship with the world“). Kamanė, 2014.

„Lithuanian Painting 1960–2013“, catalogue. Edited by Raminta Jurėnaitė. Vilnius: Lithuanian Modern Art Centre, 2014 p.18-20, 310-313, 409.

ArtVilnius’13, art fair catalogue, edited by Diana Stomienė. Vilnius: The association of Lithuanian Art Galleries, 2013.

Virbickaitė, Aistė Paulina, „Intriguojančios Raimindo Gailiūno istorijos“ („Intriguing stories by painter Raimondas Gailiūnas“). Dailė, Lithuanian Painters Association, 2013, vol. 2, p. 68-70.

Jastrumskytė, Salomėja, „Pagiriamasis žodis agresijai. Raimondo Gailiūno tapyba“ („Complimentary word for agression. Raimondas Gailiūnas paintings“). 7 meno dienos, April, 2013, vol. 17.
„Angis“. Kaunas: M. K. Čiurlionis National Museum of Art, 2001. p. 44-47

„Angis 1990-2010“ overview of artist group members work. Kaunas: gallery Meno parkas, 2010. p. 108-125.

„Angis’96“, exhibition catalogue. Vilnius: Contemporary Art Centre, 1996, p. 5, 25.

Selected commemorations:

Artists‘ profile. Lithuanian Modern Art Centre http://www.mmcentras.lt

One piece virtual exhibition Prosecuting fear by Vytautas Magnus University Art Curating Masters degree students: http://lydintibaime.wix.com/vienokurinioparoda 2015.

VIDEO

Documentary film by Enrika Striogaitė „Neužtikrintas saugumas“ (“An uncertain security”) https://www.youtube.com/watch?v=Yo7o26SCTJQ&feature=em-upload_owner 2014.

Lithuanian Modern Art Centre: http://www.mmcentras.lt/autoriai/raimondas-gailiunas/430