Raimondas Gailiūnas

Raimondas Gailiūnas

Photo by Juozas Matonis

Selected Press

Ulčickaitė, Eglė, „Temidė nėra Diana“ („Themis is not Diana“). Raimondas Gailiūnas exhibition „Peace be with you“ in in Vilnius Academy of Arts Exhibition Hall „Titanikas“. 7 meno dienos, September 2016, vol. 28.
Poškus, Vidas, “Tapyba. Liuperciški klausimai – gailiūniški atsakymai“ (“Painting. Luciferian questions – gailiunian answers”). Šiaurės Atėnai, September, 2016.
Vilma Mačianskaitė, “Gasdinanti (ne)viltis”. (“Frightening despair/hope”). Kultūros barai, 7/8, 2016, p. 64.
Joteikaitė, Evelina, „Iš sąmoningo šešėlio atėjo palinkėti ramybės“ („Came to wish peace from purposive shadow“). Lietuvos žinios, September, 2016.
„ArtVilnius’15“, art fair catalogue, edited by Diana Stomienė. Vilnius: The association of Lithuanian Art Galleries, 2015.

„Painter Raimondas Gailiūnas: „I am waiting for works after seeing which I could say: yes, that‘s how it is“ („Dailininkas Raimondas Gailiūnas: „Laukiu tokių darbų, kuriuos matydamas galėčiau pasakyti: taip, būtent taip ir yra“). Literatūra ir menas, June, 2015, vol. 3526.

„Atviras Langas. Raimondo Gailiūno tapyba“ („Overt window. Paintings of Raimondas Gailūnas“), catalogue. Edited by Giedrius Andziukevičius Kristina Budrytė – Genevičė. Kaunas: Kaunas Modern art foundation, 2014.

Budrytė – Genevičė, Kristina, „Savo santykį su pasauliu galima pristatyti tik asmeniškai“ („One can only personally represent relationship with the world“). Kamanė, 2014.

„Lithuanian Painting 1960–2013“, catalogue. Edited by Raminta Jurėnaitė. Vilnius: Lithuanian Modern Art Centre, 2014 p.18-20, 310-313, 409.

ArtVilnius’13, art fair catalogue, edited by Diana Stomienė. Vilnius: The association of Lithuanian Art Galleries, 2013.

Virbickaitė, Aistė Paulina, „Intriguojančios Raimindo Gailiūno istorijos“ („Intriguing stories by painter Raimondas Gailiūnas“). Dailė, Lithuanian Painters Association, 2013, vol. 2, p. 68-70.

Jastrumskytė, Salomėja, „Pagiriamasis žodis agresijai. Raimondo Gailiūno tapyba“ („Complimentary word for agression. Raimondas Gailiūnas paintings“). 7 meno dienos, April, 2013, vol. 17.
„Angis“. Kaunas: M. K. Čiurlionis National Museum of Art, 2001. p. 44-47

„Angis 1990-2010“ overview of artist group members work. Kaunas: gallery Meno parkas, 2010. p. 108-125.

„Angis’96“, exhibition catalogue. Vilnius: Contemporary Art Centre, 1996, p. 5, 25.

Selected commemorations:

Artists‘ profile. Lithuanian Modern Art Centre http://www.mmcentras.lt

One piece virtual exhibition Prosecuting fear by Vytautas Magnus University Art Curating Masters degree students: http://lydintibaime.wix.com/vienokurinioparoda 2015.

VIDEO

Documentary film by Enrika Striogaitė „Neužtikrintas saugumas“ (“An uncertain security”) https://www.youtube.com/watch?v=Yo7o26SCTJQ&feature=em-upload_owner 2014.

Lithuanian Modern Art Centre: http://www.mmcentras.lt/autoriai/raimondas-gailiunas/430